Stap 1 van 3: Productinformatie
Selecteer de parkeervoorziening
Selecteer het product
Selecteer de ingangsdatum
7x24 uur (A)
ma t/m zo 24 uur
per 1 maand
€ 280,50
€ 231,82
6x24 uur (B)
ma t/m za 24 uur
per 1 maand
€ 248,65
€ 205,50
5x24 uur (C)
ma t/m vr 24 uur
per 1 maand
€ 234,65
€ 193,93
Nacht (D)
ma t/m zo 17:00 - 10:00
per 1 maand
€ 85,50
€ 70,66

Wij wijzen u op de volgende specifieke voorwaarden, die in aanvulling gelden op de toepasselijke algemene voorwaarden van Gemeente Groningen:


  • Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan;
  • Abonnementen kunnen ingaan per de 1e of 15e van de maand. U dient de aanvraag minimaal 5 werkdagen voor de 1e of 15e te hebben ingediend.
  • Beide partijen zijn, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd de Stallingsovereenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het verstrijken van de abonnementsperiode. Opzegging door abonnementhouder kan uitsluitend bij Beheerder van de Parkeervoorziening;
  • De Stallingsovereenkomst wordt, tenzij anders overeengekomen, geacht te zijn aangegaan tot en met het eerstvolgende kalenderkwartaal na ingangsdatum van het contract, waarna deze stilzwijgend met telkens 1 (één) kalendermaand zal worden verlengd;
  • Zonder schriftelijke kennisgeving aan Interparking Nederland BV door de contractant kan een abonnementshouder zijn pas niet overdragen aan derden. De verantwoordelijkheid ligt bij de contractant;
  • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW;
  • De waarborgsom bedraagt € 30,00 per parkeerpas;
  • Interparking of haar opdrachtgever behoudt zich het recht voor aanvragen te weigeren;
  • Bij aanvraag van een nieuwe pas i.v.m. verlies of diefstal zullen kosten in rekening worden gebracht;
  • U dient bij uw aanvraag een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.